zhuye
鼎湖区行业信息网
        已展示商品 1457 款; 
   


    >> 您的位置是: 鼎湖区电脑用品 > CPU风扇 
   


CPU风扇(方84针平)
货品编码: 18904841
 
库  存: 4 条
成交量: 0 条
零售价: ¥5.60 /条

会员价: ¥5.60 /条
 


CPU风扇(方83针平)
货品编码: 18904831
 
库  存: 2 条
成交量: 0 条
零售价: ¥5.60 /条

会员价: ¥5.60 /条
 


CPU风扇(方74针平)
货品编码: 18904741
 
库  存: 5 条
成交量: 0 条
零售价: ¥5.60 /条

会员价: ¥5.60 /条
 


CPU风扇(方73针平)
货品编码: 18904731
 
库  存: 1 条
成交量: 0 条
零售价: ¥3.00 /条

会员价: ¥3.00 /条
 


CPU风扇(方63针平)
货品编码: 18904631
 
库  存: 4 条
成交量: 0 条
零售价: ¥3.00 /条

会员价: ¥3.00 /条
 


CPU风扇(圆84针盖)
货品编码: 18900842
 
库  存: 2 条
成交量: 0 条
零售价: ¥5.60 /条

会员价: ¥5.60 /条
 


CPU风扇(圆84针平)
货品编码: 18900841
 
库  存: 3 条
成交量: 0 条
零售价: ¥5.60 /条

会员价: ¥5.60 /条
 

   ( 共 7 条记录 )
   
  友情链接 ---
 
 
13
 
   
   
 镇泰地址:肇庆市鼎湖区广利东15区创业路边(广利街道维稳中心左侧)   镇泰热线:13030215585    镇泰QQ:1545137134