zhuye
鼎湖区行业信息网
用户 密码
注册       镇泰网已展示商品 1453 款;  鼎湖区黄页收录 2478 家
  最新文章

 

为什么用物体靠近镇泰安防摄像机,画面会有影响,可能画面会明亮一点

   
 收    编: admin
   

 更新时间: 2015-10-15 16:50:33

 文章来源: 
 

    (您想找吗?请联系:鼎湖区行业信息网,苏生13030215585)

     障碍物对摄像机的有影响,你知道吗?有时候,我们的手靠近摄像机镜头前端,会影响到视频画面的效果,是什么原因呢?

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 
 
 
 
 
15
 
   
   
 镇泰地址:肇庆市鼎湖区广利东15区创业路边(广利街道维稳中心左侧)   镇泰热线:13030215585    镇泰QQ:1545137134