zhuye
鼎湖区行业信息网
        已展示商品 1453 款; 
  最新文章

 

镇泰安防不同距离的镜头,对应的射程及红外灯光角度是什么呢

   
 收    编: admin
   

 更新时间: 2015-10-15 16:42:42

 文章来源: 
 

    (您想找吗?请联系:鼎湖区行业信息网,苏生13030215585)

     不同距离的镜头,对应需要的红外灯光角度就不一样。

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 
 
  友情链接 ---
 
 
13
 
 镇泰地址:肇庆市鼎湖区广利东15区创业路边(广利街道维稳中心左侧)   镇泰热线:13030215585    镇泰QQ:1545137134
Copyright xxx Inc. All rights reserved镇泰安防版权归《SU一二八网站》所有