zhuye
鼎湖区行业信息网
        已展示商品 1457 款; 
  最新文章

 

监控文档考到镇泰镇泰鼎湖电脑上为什么打不开呢?需要用什么播放软件才能看呢?

   
 收    编: admin
   

 更新时间: 2016-4-13 9:38:12

 文章来源: 
 

    (您想找吗?请联系:鼎湖区行业信息网,苏生13030215585)

     镇泰鼎湖电脑为什么有些监控视频文件打不开呢?应该用什么播放软件呢?

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 
 
  友情链接 ---
 
 
13
 
   
   
 镇泰地址:肇庆市鼎湖区广利东15区创业路边(广利街道维稳中心左侧)   镇泰热线:13030215585    镇泰QQ:1545137134